RADIERE FIRMA SRL

Între data la care actul de modificare a dizolvării este publicat în Monitorul Oficial, Partea a IV-a și data la care cererea de dizolvare a societății este depusă la Registrul Comerțului trebuie să treacă între 40 și 45 de zile.

Creditorii societății sau statul, prin intermediul ANAF, pot face opoziție în această perioadă de 45 de zile dacă societatea are datorii față de guvern. După trecerea celor 45 de zile, dacă se depune o opoziție la decizia de dizolvare a societății, aceasta poate fi radiată din registrul comerțului numai după ce se face dovada că toate datoriile societății au fost achitate. Instanța de judecată în a cărei circumscripție se află sediul social al societății va decide dacă admite sau nu opoziția creditorilor, care a fost depusă la registrul comerțului.

ACTE NECESARE RADIERE FIRMA SRL

 • Balanta de lichidare a firmei pe zero;
 • Certificatul de atestare fiscala pe zero emis de ANAF de pe raza teritoriala unde se afla sediul firmei;
 • Bilantul de lichidare al firmei pe zero;
 • Actul modificator prin care s-a hotarat dizolvarea;
 • Procesul verbal al adunarii generale prin care se aproba bilantul de lichidare sau decizia asociatului unic;
 • Cererea de radiere a firmei (formular O.N.R.C.)

SERVICII OFERITE

 • intocmirea procesului verbal de aprobare a bilantului;
 • intocmirea actului modificator de dizolvare;
 • depunerea dosarului la registrul comertului;
 • ridicarea actelor de la Registrul Comertului;
 • consultanta gratuita.